Delft

TU Delft

12 april

2017

15.00 uur

Gratis deelname + Presentje bij aanmelding

50 plaatsen

Bereikbaarheid voor iedereen?

Maatschappelijk debat met Karel Martens

Mensen met minder geld zijn langer onderweg dan mensen met meer geld. Mensen met een beperking kunnen soms helemaal niet op pad. Zien we dit onderscheid ook in de zorg of in de volkshuisvesting? Is ons mobiliteitssysteem gebaseerd op maatschappelijke of op puur economische principes? En zo ja, is mobiliteit dan wel een overheidstaak? Of zouden we de aanleg van infrastructuur moeten overlaten aan de markt en automobilisten gebruiksrechten laten betalen voor de wegen waarop ze rijden? Wie wordt er nu eigenlijk door ons mobiliteitssysteem bediend en vooral ook wie niet?

Dit thema houdt Karel Martens, Professor aan het Technion, het Israëlische ‘Institute of Technology’ in Haifa, al tien jaar bezig. Hij is gepassioneerd op zoek gegaan naar kennis over rechtvaardig mobiliteitsbeleid en beschreef zijn zoektocht in zijn boek 'Transport Justice: Designing Fair Transportation Systems'. Op 12 april op de TU Delft debatteert Karel Martens over de rechtvaardigheid van ons mobiliteitsbeleid. Volgens Martens zou een mobiliteitssysteem er uiteindelijk op gericht moeten zijn iedereen in staat te stellen om deel te nemen aan activiteiten .

Bereikbaarheid voor iedereen?

Wat vindt u?

Kan ons systeem mee naar de toekomst, of moeten we de principes herzien? 
Debatteer mee met Martens én andere maatschappelijk deskundige panelleden, en:

  • Verken de fundamenten van ons mobiliteitssysteem
  • Leer wat de consequenties van ons mobiliteitssysteem zijn voor de bereikbaarheid voor individuele burgers.
  • Deel uw kennis en mening over de rechtvaardigheid van ons mobiliteitssysteem.

 

Dagvoorzitter

Hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft Bert van Wee zal het debat leiden als dagvoorzitter.
Bert van Wee richt zich op lange-termijnontwikkelingen in de transportwereld. En dan met name op het gebied van toegankelijkheid, de interactie tussen landtransport, veiligheidsmaatregelen, de omgeving en het klimaat én grote projecten op gebied van infrastructuur.

Dagvoorzitter