Bereikbaarheid voor iedereen header

Conferentie Bereikbaarheid voor iedereen

Maandag 6 maart 2023 | 13:30 - 18:00 uur

OVER DE CONFERENTIE
Bereikbaarheid van werk, onderwijs en zorg zijn essentieel om volwaardig deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Ook is het van belang om familie en vrienden te kunnen bezoeken.

Nederland heeft een mobiliteitssysteem waar dagelijks miljoenen mensen gebruik van maken: lopend, fietsend, met de auto of door middel van het openbaar vervoer. Maar wat als mensen toch belemmeringen ervaren in het bereiken van werk, zorg of school? Bijvoorbeeld als er een gebrek is aan voorzieningen of mobiliteitsmogelijkheden in hun omgeving? Of als mensen niet over de nodige vaardigheden beschikken of in moeilijke financiƫle omstandigheden verkeren?

De conferentie Bereikbaarheid voor iedereen is een gezamenlijk initiatief van Vivianne Heijnen (Staatssecretaris van IenW) en Jan Peter Balkenende (Voorzitter New Mobility Foundation). Met deze conferentie willen zij het onderwerp vervoersarmoede adresseren en agenderen. En met overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk gaan werken aan bereikbaarheid voor iedereen.

Bekijk hier een korte terugblik van de conferentie.

Chats